HORTA DE SANT JOAN

BANDERA

Bhortadesantjoan

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verd fosc en els dos primers terços verticals, amb una fulla de figuera blanca, d’alçària 13/15 de la del drap, i amplària 5/9 de la llargària del mateix drap, al centre; i blanca en l’últim terç, amb la creu plena patent i curvilínica vermella de l’escut, de gruix 1/6 de l’alçària del drap als extrems i 1/10 al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 15-SEP-2004
  • Data de publicació al DOGC: 30-SEP-2004
  • DOGC núm.: 4229
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd fosc V+ 364 No
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, una figuera d’argent; el peu d’argent, una creu plena patent de gules. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 13-MAR-2000
Data de publicació en el DOGC: 3-ABR-2000
DOGC núm.: 3112

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Horta de Sant Joan

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Terra Alta

Gentilici: hortolà/hortolana

Altres entitats territorials: