GUISSONA

BANDERA

Bguissona

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, groga amb la creu patent grega negra de l’escut de braços de gruix 2/27 de la llargària del drap als extrems, i 1/27 al centre, i d’alçària 1/3 de la del mateix drap situada a 1/12 de la vora superior i a 4/27 de l’asta; i tres faixes blau clar ondades de quatre ones cadascuna de gruix 1/18 de l’alçària del drap, la tercera a 1/18 de la vora inferior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 4-NOV-2000
  • Data de publicació al DOGC: 22-DES-2000
  • DOGC núm.: 3291
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Groc Y 109 No
Negre N Negre No
Blau clar B- 278 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’or, 3 faixes ondades abaixades d’atzur acompanyades al cap d’una creu grega patent de sable. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 1-JUN-1983
Data de publicació en el DOGC: 6-JUL-1983
DOGC núm.: 342

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

Descripció: Símbol que, inspirat en un motiu de sanefa present als mosaics romans, reprodueix dues lletres G de color marró (pantone 7504) i blau (pantone 3125) que es representen entrellaçades i col·locades amb inclinació. A la part inferior d’aquest conjunt figura el nom del consistori, “AJUNTAMENT DE” del mateix marró i “Guissona” del mateix blau amb tipografia Gothan.

Data d’aprovació: 3-OCT-2014
Data de publicació en el DOGC: 20-OCT-2014
DOGC núm.: 6731

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Guissona

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segarra

Gentilici: guissonenc/guissonenca

Altres entitats territorials: