GOLMÉS

BANDERA

Bgolmes

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

COLORS FIAV PANTONE OFICIAL
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sable, un món creuat d’or cintrat de gules acompanyat al cap d’una estrella d’or de 6 puntes. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 4-MAR-1987
Data de publicació en el DOGC: 13-ABR-1987
DOGC núm.: 828

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Golmés

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Pla d’Urgell

Gentilici: golmesenc/golmesenca

Altres entitats territorials: