GODALL

BANDERA

Bgodall

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda, amb un món blanc cintrat de blau, el conjunt d’altura de 7/9 parts de l’alt del drap i situat en el seu centre.

Significat

A la bandera es representa únicament el món, primera partició de l’escut municipal, que és l’atribut del Crist Salvador, patró del poble.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 15-MAR-1995
  • Data de publicació al DOGC: 3-ABR-1995
  • DOGC núm.: 2033
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Blanc W Blanc No
Blau B 280 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat truncat i semipartit: 1r. de sinople, un món d’argent cintrat d’atzur i somat d’una creu grega patent d’argent; 2n. losanjat d’or i de gules; 3r. d’or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 21-ABR-1983
Data de publicació en el DOGC: 25-MAI-1983
DOGC núm.: 331

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Godall

Àmbit territorial: Tarrgona

Comarca: Montsià

Gentilici: godallenc/godallenca

Altres entitats territorials: