GINESTAR

BANDERA

Bginestar

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb un pal central groc, de gruix 2/9 de la llargària del drap, i dos altres pals verds, de gruix 1/18 de la mateixa llargària, juxtaposats a cada costat del groc; i una creu blanca de Malta, de diàmetre 3/12 de l’alçària del drap, centrada a cada terç vermell.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 12-MAI-1999
  • Data de publicació al DOGC: 7-JUN-1999
  • DOGC núm.: 2904
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No
Verd V 362 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat truncat i semipartit: 1r. de sinople, un gall cantant d’or; 2n. de gules, 8 besants d’or posats en 2 pals.; 3r. d’or, 4 pals de gules. Per timbre una corona de marquès.

Data d’aprovació: 30-MAI-1996
Data de publicació en el DOGC: 26-JUN-1996
DOGC núm.: 2158

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Ginestar

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Ribera d’Ebre

Gentilici: ginestarol/ginestarola

Altres entitats territorials: