GER

BANDERA

Bger

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, de color verd fosc, amb la coloma blanca de l’escut mirant a l’asta, d’alçària 4/9 de la del drap i amplària 1/3 de la llargària del mateix drap, posada a 1/18 de la vora superior i a 1/27 de la de l’asta, i amb una faixa ondada blanca de mitja, tres i mitja ones, de gruix 1/9 de l’alçària del drap, posada a 1/6 de la vora inferior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 27-DES-2002
  • Data de publicació al DOGC: 22-GEN-2003
  • DOGC núm.: 3805
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd fosc V+ 364 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, una coloma d’argent acompanyada a la punta d’una riera en forma de faixa ondada d’argent. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 29-DES-1988
Data de publicació en el DOGC: 3-FEB-1989
DOGC núm.: 1102

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Ger

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Cerdanya

Gentilici: gerenc/gerenca

Altres entitats territorials: