GARRIGUELLA

BANDERA

Bgarriguella

Descripció

Bandera apaïsada de proporcions dos d’alt per tres de llarg, formada per tres faixes, verda, vermella i verda, respectivament, i amb la faixa central d’amplària doble a la de les altres dues.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 18-JUL-1990
  • Data de publicació al DOGC: 13-AGO-1990
  • DOGC núm.: 1330
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Verd V 362 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un pal faixat d’or i de gules acompanyat d’una branca de garric de 3 fulles i 2 glans d’or a la destra i d’un raïm de porpra pampolat d’or a la sinistra. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 15-GEN-1987
Data de publicació en el DOGC: 13-FEB-1987
DOGC núm.: 803

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Garriguella

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Alt Empordà

Gentilici: garriguellenc/garriguellenca

Altres entitats territorials: