FULLEDA

BANDERA

Bfulleda

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb una creu de calvari vermella al centre amb els braços de gruix 1/6 de l’alçària del drap; l’altura del pal de 3/4 de la del mateix drap, i la del travesser ‘ situat al començament del segon quart del drap ‘ la mateixa que la del drap; el peu format per tres graons cadascun d’altura 1/12; el superior d’amplada 2/9, el del mig 3/9 i l’inferior 4/9.

Significació

Bandera heràldica, ampliant els braços de la creu per que ocupin tot el drap. La creu del Calvari és un senyal tradicional de l’escut del poble, que fou una possessió del monestir de Poblet.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 1-JUL-1996
  • Data de publicació al DOGC: 22-JUL-1996
  • DOGC núm.: 2233
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Vermell R 186 C No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, una creu de calvari de gules. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 22-SEP-1995
Data de publicació en el DOGC: 16-OCT-1995
DOGC núm.: 2115

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Fulleda

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Garrigues

Gentilici: fulledenc/fulledenca

Altres entitats territorials: