FORALLAC

BANDERA

Bforallac

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, quadricolor horitzontal (quatre faixes), porpra, blanca, blava i groga.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 28-OCT-1999
  • Data de publicació al DOGC: 26-NOV-1999
  • DOGC núm.: 3024
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Porpra P 253 No
Blanc W Blanc No
Blau B 280 No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de porpra, un castell d’argent obert sobremuntat d’una font d’argent i d’atzur i acostat d’una rodella d’atzur amb un lleó d’argent, a la destra, i d’un bessant d’or amb un mont floronat d’atzur carregat de dos pals ondats d’argent a la sinistra. Per timbre una corona de baró.

Data d’aprovació: 21-MAI-1998
Data de publicació en el DOGC: 26-JUN-1998
DOGC núm.: 2668

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Forallac

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Baix Empordà

Gentilici: de Forallac

Altres entitats territorials: