FLIX

BANDERA

Bflix

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb el freixe fruitat verd fosc de l’escut, d’alçària 5/6 de la del drap i amplària 4/9 de la llargària del mateix drap, al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 2-SEP-2010
  • Data de publicació al DOGC: 1-OCT-2010
  • DOGC núm.: 5726
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Verd fosc V+ 364 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, un freixe fruitat de sinople. Per timbre una corona de baró.

Data d’aprovació: 22-FEB-2005
Data de publicació en el DOGC: 7-MAR-2005
DOGC núm.: 4337

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Flix

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Ribera d’Ebre

Gentilici: flixenc-flixanc/flixenca-flixanca

Altres entitats territorials: