ELS OMELLS DE NA GAIA

BANDERA

Bomellsdenagaia

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, tercejada vertical blanca, vermella i blanca, amb un pal verd de guix 1/18 de la llargària del drap al centre.

Significat

La bandera transforma el cérvol de la nissaga Cervera, i l’om, senyal parlant relativa al nom de la vila, en pals.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 1-ABR-1996
  • Data de publicació al DOGC: 26-ABR-1996
  • DOGC núm.: 2199
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No
Verd V 362 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, un cérvol de gules sobremuntat d’un om de sinople. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 29-MAR-1995
Data de publicació en el DOGC: 12-ABR-1995
DOGC núm.: 2038

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: els Omells de na Gaia

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Urgell

Gentilici: omellenc/omellenca

Altres entitats territorials: