EL PONT DE MOLINS

BANDERA

Bpontdemolins

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb el pont de dos ulls blanc de l’escut, d’alçària 5/14 de la del drap i llargària 2/7 de la del mateix drap, centrat en relació a les vores de l’asta i del vol i posat a 2/7 de la superior; amb la mola de molí groga del mateix escut, de diàmetre 1/7 de la llargària del drap, posada a 1/14 de la vora superior i a 1/21 de la de l’asta, i amb una faixa ondada blau fosc rivetada de blanc de mitja, tres i mitja crestes, de gruix 1/7 de l’alçària del drap, posada a 1/14 de la vora inferior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 3-NOV-2015
  • Data de publicació al DOGC: 13-NOV-2015
  • DOGC núm.: 6997
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blau fosc B+ 282 No
Groc Y 109 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, un pont de dos ulls d’argent acompanyat al cap d’una mola de molí d’or i a la punta d’una faixa ondada d’atzur rivetada d’argent. Per timbre, una corona de poble.

Data d’aprovació: 12-DES-2014
Data de publicació en el DOGC: 5-GEN-2015
DOGC núm.: 6782

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: el Pont de Molins

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Alt Empordà

Gentilici: molinenc/molinenca

Altres entitats territorials: