EL PONT D’ARMENTERA

BANDERA

Bpontdarmentera

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blau clar, amb el pont de tres ulls groc de l’escut, d’alçària 5/12 de la del drap i amplària 4/9 de la llargària del mateix drap, posat al centre i a 1/6 de la vora inferior; amb una creu grega patent, també groga, d’alçària 1/6 de la del drap, posada al centre i a 1/8 de la vora superior, i amb dos pals igualment grocs, cadascun de gruix 1/18, posats, un a 1/9 de la vora de l’asta, i l’altre, a 1/9 de la del vol.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 16-SEP-2005
  • Data de publicació al DOGC: 20-OCT-2005
  • DOGC núm.: 4493
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau clar B- 278 No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, un pont d’or de 3 ulls sobremuntat d’una creu patent d’or i acostat de 2 bàculs d’abat d’or en pal. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 6-AGO-2001
Data de publicació en el DOGC: 25-SEP-2001
DOGC núm.: 3479

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: el Pont d’Armentera

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Alt Camp

Gentilici: pontarrí/pontarrina

Altres entitats territorials: