CUNIT

BANDERA

Bcunit

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, dividida verticalment en dues parts, la primera i al costat del pal, d’amplada d’1/3 del total de l’ample del drap, blava i carregada amb una palmera d’altura de 7/9 parts de l’alt del drap, groga; i la segona, d’amplada 2/3 parts de l’ample del drap, composada alternativament de nou faixes iguals, cinc de grogues i quatre de vermelles, alternades.

Significat

La palmera és l’atribut de sant Cristòfol, patró del poble. Els quatre pals de Catalunya recorder la jurisdicció rein sobre la localitat.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 7-OCT-1991
  • Data de publicació al DOGC: 21-OCT-1991
  • DOGC núm.: 1508
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat partit: 1r. d’atzur, una palmera d’or; 2n. d’or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 7-JUL-1987
Data de publicació en el DOGC: 24-JUL-1987
DOGC núm.: 868

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Cunit

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Baix Penedès

Gentilici: cunitenc/cunitenca

Altres entitats territorials: