CORBINS

BANDERA

Bcorbins

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb el cor vermell acompanyat de dues branques verd fosc posades en aspa a baix i somades cadascuna d’un corb negre picant el cor de l’escut, i amb la mateixa disposició que a l’escut, tot el conjunt d’alçària 7/9 de la del drap i amplària 2/3 de la llargària del mateix drap, al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 11-JUL-2005
  • Data de publicació al DOGC: 26-JUL-2005
  • DOGC núm.: 4434
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Vermell R 186 C No
Verd fosc V+ 364 No
Negre N Negre No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, un cor de gules acostat de 2 rams de sinople passats en sautor a la punta i somats cadascun d’un corb de sable picant el cor. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 30-OCT-1992
Data de publicació en el DOGC: 13-NOV-1992
DOGC núm.: 1669

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Corbins

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segrià

Gentilici: corbinenc/corbinenca

Altres entitats territorials: