CASTELLSERÀ

BANDERA

Bcastellsera

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb dues faixes blanques, cadascuna de gruix 1/6 de l’alçària del drap, la primera amb el perfil inferior dentat de 9 dents, situades a 3/12 de les respectives vores superior i inferior del drap.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 6-JUL-2017
  • Data de publicació al DOGC: 14-JUL-2017
  • DOGC núm.: 7412
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, un castell obert d’argent sobremuntat d’una serra d’argent. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 2-MAR-1995
Data de publicació en el DOGC: 13-MAR-1995
DOGC núm.: 2023

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Castellserà

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Urgell

Gentilici: castellseraní/castellseranina

Altres entitats territorials: