CANET D’ADRI

BANDERA

Bcanetdadri

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, groga, amb una aspa abscissa vermella d’alçària i amplària 2/11 de l’alçària del drap, centrada en el primer terç vertical i amb una graella vermella d’alçària 11 /25 de la del drap i amplària 5/30 de la llargària del mateix drap, centrada en el tercer terç vertical en relació amb els costats d’aquest terç i posada a 11/44 de la vora superior; i amb el segon terç vairat antic de blanc i de vermell de 3 rengles verticals cadascun de dos vairs complets vermells.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 23-NOV-2012
  • Data de publicació al DOGC: 10-DES-2012
  • DOGC núm.: 6270
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Groc Y 109 No
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’or, un pal vairat d’ondes d’argent i de gules acompanyat a la destra d’una creu de Sant Vicenç en forma de sautor abscís de gules i a la sinistra d’una graella de gules en pal amb el mànec a dalt. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 29-MAI-1989
Data de publicació en el DOGC: 12-JUN-1989
DOGC núm.: 1154

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Canet d’Adri

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Gironès

Gentilici: canetenc/canetenca

Altres entitats territorials: