CANALDA

BANDERA

Bcanalda

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb l’últim terç vertical blanc; en els dos primers terços la faixa-semipal blanca de l’escut, de gruix 1/8 de l’alçària del drap, al centre i el card de tres flors groc de l’escut, d’alçària 5/16 de la del drap i amplària 2/9 de la llargària del mateix drap, al centre i a 1/16 de la vora superior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 22-FEB-2005
  • Data de publicació al DOGC: 7-MAR-2005
  • DOGC núm.: 4337
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, una faixa-semipal d’argent acompanyada al cap d’una card de 3 flors d’or.

Data d’aprovació: 19-ABR-2002
Data de publicació en el DOGC: 9-MAI-2002
DOGC núm.: 3632

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Entitat Municipal Descentralitzada de Canalda

Municipi: Odèn

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Solsonès