CAMPREDÓ

BANDERA

Bcampredook

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb 3 faixes, vermella la superior, verd clar la central i blau fosc la inferior, cadascuna de gruix 1/6 de l’alçària del drap, posades, la primera a 5/36 de la vora superior, la segona equidistant de les vores superior i inferior, i la tercera a 5/36 de la vora inferior; i amb un pal blanc, d’amplària 2/9 de la llargària del drap, a la vora del vol.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 22-SET-2020
  • Data de publicació al DOGC: 30-SET-2020
  • DOGC núm.: 8237
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Vermell R 186 C No
Verd clar V- 360 No
Blau fosc B+ 282 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, una torre oberta de sinople, acompanyada al cap d’una creu grega, patent de gules i a la punta d’una faixa ondada d’atzur.

Data d’aprovació: 15-ABR-2016
Data de publicació en el DOGC: 29-ABR-2016
DOGC núm.: 7110

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó

Municipi: Tortosa

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Baix Ebre