CAMPLLONG

BANDERA

Bcampllong

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb una rosa blanca, barbada i botonada de color groc,de diàmetre 4/9 de l’alçària del drap, al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 31-OCT-2002
  • Data de publicació al DOGC: 26-NOV-2002
  • DOGC núm.: 1769
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, una rosa d’argent botonada i barbada d’or. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 4-JUL-2001
Data de publicació en el DOGC: 30-JUL-2001
DOGC núm.: 3441

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Campllong

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Gironès

Gentilici: campllonguès/campllonguesa

Altres entitats territorials: