CAMPELLES

BANDERA

Bcampelles

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda, amb una espasa groga d’alçada 12/14 de la del drap, centrada en el segon terç vertical, i dues ferradures grogues d’alçada 3/14 de la del mateix drap i d’amplada 1/7 de la seva llargada, una centrada en el primer terç vertical i l’altra en el tercer.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 25-ABR-2001
  • Data de publicació al DOGC: 11-MAI-2001
  • DOGC núm.: 3386
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, una espasa d’or acostada de 2 ferradures d’or; el peu d’or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 5-JUL-1996
Data de publicació en el DOGC: 26-JUL-1996
DOGC núm.: 2235

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Campelles

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Ripollès

Gentilici: campellenc/campellenca

Altres entitats territorials: