CAMPDEVÀNOL

BANDERA

Bcampdevanol

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd clar V- 360 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, una palmera arrencada de sinople. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 29-GEN-1988
Data de publicació en el DOGC: 24-FEB-1988
DOGC núm.: 957

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

Descripció

Símbol format per la paraula “Campdevànol” amb una tipografia d’estil manual personalitzat de color negre, sobremuntada d’un conjunt de quatre espurnes de color vermellós (Pantone 7427 C) situat sobre la lletra v i amb una mida d¿1/4 de l’amplada de la paraula esmentada. Al peu d’aquesta imatge figurarà, de manera optativa, el nom de la corporació “AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL” i de la seva comarca “(RIPOLLÈS)” amb la tipografia Audimat.tff en color gris (Pantone 7539 C) en dues línies de text, una proporció del doble de gran el primer nom que el segon, i col·locats a sota d’una línia transversal del mateix color gris.

Data d’aprovació: 25-OCT-2016
Data de publicació en el DOGC: 3-NOV-2016
DOGC núm.: 7239

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Campdevànol

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Ripollès

Gentilici: campdevanolenc/campdevanolenca

Altres entitats territorials: