CAMÓS

BANDERA

Bcamos

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blava clara, amb un sautor groc de gruix 1/12 de l’alçària del drap, centrat a la meitat superior del primer terç vertical; l’últim terç, groc amb quatre pals vermells.

Significat

El sautor o creu de Sant Vicenç és una al·lusió al patró del poble. Els quatre pals recorden que Camós fou una batllia reial.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 8-MAI-1996
  • Data de publicació al DOGC: 29-MAI-1996
  • DOGC núm.: 2211
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau clar B- 278 No
Groc Y 109 No
Vermell R 186 C No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, una creu de Sant Vicenç abscissa d’or; el peu d’or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 12-GEN-1984
Data de publicació en el DOGC: 22-FEB-1984
DOGC núm.: 409

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Camós

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Pla de l’Estany

Gentilici: camosí/camosina

Altres entitats territorials: