CALDES DE MALAVELLA

BANDERA

Bcaldesdemalavella

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb una franja vertical, d’amplada d’1/3 de la del drap i situada al pal, de color blanc; dins un rectangle imaginari situat al cantó del pal de proporcions 43/100 de l’altura i 2/3 de l’amplada i separat de l’extrem superior per 1/10 de l’altura, s’inscriuen quatre faixes ondades de dues ones i dues mitges ones, d’amplada cada una d’elles d’1/12 del total de l’altura, de colors vermell la primera i la tercera, i blanc la segona i la quarta ben entès que quan descansen damunt el camper del seu color s’esvaeix la línia de separació.

Significat

Les faixes ondades fan referència al termalisme present a la vila des de l’època dels romans.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 28-FEB-1996
  • Data de publicació al DOGC: 18-MAR-1996
  • DOGC núm.: 2183
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, una dona d’argent banyant-se dins una tina d’or, acostada de 2 calderes d’argent. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 6-NOV-1986
Data de publicació en el DOGC: 3-DES-1986
DOGC núm.: 774

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

Descripció: Línies de traç gruixut a manera de pinzellades, de trajectòria lleugerament corbada, que cauen obliqües de dreta a esquerra. Queden entrelligades i encavallades per la part central, de color blau, i deixen soltes una primera pinzellada, més curta, de color vermell, i lúltima, també curta, de color blau com les de la part central. La representació és un doll d’aigua de Caldes que raja d’una font, amb bombolles que esclaten sorollosament simbolitzant termalitat i mineralitat.

Data d’aprovació: 24-ABR-1995
Data de publicació en el DOGC: 3-MAI-1995
DOGC núm.: 2045 

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Caldes de Malavella

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Selva

Gentilici: calderí/calderina

Altres entitats territorials: