CABÓ

BANDERA

Bcabo

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verd fosc, amb el capó blanc de l’escut, d’alçària 2/3 de la del drap i llargària 4/9 de la del mateix drap, al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 17-JUN-2008
  • Data de publicació al DOGC: 9-JUL-2008
  • DOGC núm.: 5169
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd fosc V+ 364 NO
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un capó d’argent. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 20-JUN-1988
Data de publicació en el DOGC: 22-JUL-1988
DOGC núm.: 1021

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Cabó

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Alt Urgell

Gentilici: cabonès/cabonesa

Altres entitats territorials: