BREDA

BANDERA

Bbreda

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample, tricolor vertical, vermell; groc, amb la cabra negra de l’escut, d’alçària 13/32 de la del drap i amplària 11/48 de la llargària del mateix drap, al centre; i negre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 8-SEP-2006
  • Data de publicació al DOGC: 27-SEP-2006
  • DOGC núm.: 4727
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Negre N Negre No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat truncat: 1r. de gules, un monestir obert d’or; 2n. d’or, una cabra de sable i la bordura de peces de sable. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 7-NOV-1994
Data de publicació en el DOGC: 16-NOV-1994
DOGC núm.: 1973 

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Breda

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Selva

Gentilici: bredenc/bredenca

Altres entitats territorials: