BLANCAFORT

BANDERA

Bblancafort

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella de dalt a baix i amb una primera part de 19/24 de la llargària del drap, carregada, al centre, amb la torre blanca de porta i finestres vermelles de l’escut, d’alçària 41/72 de la del drap i amplària 17/48 de la llargària del mateix drap; i amb la part restant del vol groga amb quatre pals vermells.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 1-JUL-2009
  • Data de publicació al DOGC: 14-JUL-2009
  • DOGC núm.: 5420
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat partit: 1r. de gules, una torre oberta d’argent; 2n. d’or, 4 pals de gules. Per timbre una corona de poble.

Data d’aprovació: 27-NOV-2008
Data de publicació en el DOGC: 9-DES-2008
DOGC núm.: 5274

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Blancafort

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Conca de Barberà

Gentilici: blancafortí/blancafortina

Altres entitats territorials: