BESALÚ

BANDERA

Bbesalu

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, dividida verticalment en dues parts iguals, la primera (tocant al pal) de color vermell amb la creu patriarcal d’altura 7/9 parts de l’alt de la bandera i de color groc, i la segona composta de nou pals verticals d’igual amplada, cinc grocs i quatre vermells.

Significat

Bandera heràldica. La creu patriarcal és el senyal tradicional de Besalú, que fou el centre d’un dels comtats originaris de Catalunya. Els quatre pals de Catalunya recorden que el comtat de Besalú va unir-se al casal de Barcelona a partir del 1111, per manca de descendència del comte Bernat III de Besalú..

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 10-MAI-1995
  • Data de publicació al DOGC: 31-MAI-1995
  • DOGC núm.: 2057
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat partit: 1r. de gules, una creu patriarcal d’or; 2n. d’or, 4 pals de gules. Per timbre una corona de comte.

Data d’aprovació: 7-JUN-1989
Data de publicació en el DOGC: 26-JUN-1989
DOGC núm.: 1160

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Besalú

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Garrotxa

Gentilici: besaluenc/besaluenca

Altres entitats territorials: