BENAVENT DE SEGRIÀ

BANDERA

Bbenaventdesegria

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb un pal central blanc de gruix 2/9 de la llargària del drap, amb un sautor groc al damunt, de gruix 1/6 de l’alçària del mateix drap.

Significat

El molí de vent de l’escut municipal (d’argent i aspat d’or), que és un senyal parlant que al·ludeix al nom del poble, es transforma a la bandera en el pal central blanc i l’aspa groga..

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 22-GEN-1997
  • Data de publicació al DOGC: 19-FEB-1997
  • DOGC núm.: 2334
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C NO
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, un molí de vent d’argent tancat de sable i aspat d’or. Per timbre una corona de marquès.

Data d’aprovació: 8-JUN-1995
Data de publicació en el DOGC: 23-JUN-1995
DOGC núm.: 2066 

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Benavent de Segrià

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segrià

Gentilici: benaventí/benaventina

Altres entitats territorials: