BELLVEI

BANDERA

Bbellvei

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, quarterada en sautor, a dalt i a baix de color blanc i als costats de color vermell, ressaltant sobre el tot una torre groga tancada de vermell, d’altura 5/9.

Significat

Transposició directa de l’escut a bandera. S’hi veu la torre de Tedbert (segle XI), que va donar origen al poble. El quarterat en sautor d’argent i de gules són les armes dels Bellvei, senyors de la torre esmentada.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 25-JUN-1991
  • Data de publicació al DOGC: 10-JUL-1991
  • DOGC núm.: 1465
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: escut caironat quarterat en sautor: 1r. i 4t. d’argent; 2n. i 3r. de gules; ressaltant sobre el tot una torre d’or tancada de gules. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 27-AGO-1990
Data de publicació en el DOGC: 7-SEP-1990
DOGC núm.: 1340

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Bellvei

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Baix Penedès

Gentilici: bellveienc/bellveienca

Altres entitats territorials: