BELLPUIG

BANDERA

Bbellpuig

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, groga, amb el mont verd de tres cims de l’escussó situat a la vora inferior; el cim central, d’una altura del 37 per cent de la del drap i una amplada del 39 per cent de la llargària del mateix drap; els laterals, d’una altura del 25 per cent de la del drap i una amplada del 30 per cent de la llargària del mateix drap, i la flor del cim central d’una altura del 36 per cent de la del drap i una amplada del 35 per cent de la llargària del mateix drap.

Significat

La bandera mostra les armes parlants del municipi: un puig embellit amb la flor de lis.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 5-JUL-1994
  • Data de publicació al DOGC: 20-JUL-1994
  • DOGC núm.: 1923
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat partit: 1r. d’or, 3 faixes vibrades de sable (les armes dels Anglesola); 2n. de gules, 3 cards de 3 flors arrencats d’or les armes dels Cardona; escussó sobre el tot d’or, un mont de 3 cims de sinople movent de la punta, el cim central floronat i més alt que els laterals. Per timbre una corona de baró.

Data d’aprovació: 30-DES-1981
Data de publicació en el DOGC: 5-FEB-1982
DOGC núm.: 197

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Bellpuig

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Urgell

Gentilici: bellputxenc/bellputxenca

Altres entitats territorials: EMD de Seana