BELIANES

BANDERA

Bbelianes

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, porpra, amb dues bandes grogues, de gruix 1/6 de l’alçària del drap; la primera ocupa des del segon sisè superior de l’alçària del mateix drap fins al cinquè novè inferior de la llargària, i la segona des del cinquè novè superior de la llargària fins al cinquè sisè de l’alçària.

Significat

Les palmes que fan al·lusió al martiri dels sants Esteve i Sebastià i la corona reial, que és un senyal tradicional de l’escut del poble, presents a l’escut heràldic municipal, es transformen a la bandera en les dues bandes grogues.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 31-MAR-1994
  • Data de publicació al DOGC: 20-ABR-1994
  • DOGC núm.: 1886
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Porpra P 253 No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de porpra, 2 palmes d’or posades en pal i apuntades acompanyades al cap d’una corona reial d’or. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 28-ABR-1993
Data de publicació en el DOGC: 7-MAI19-93
DOGC núm.: 1742

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Belianes

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Urgell

Gentilici: belianenc/belianenca

Altres entitats territorials: