BASSELLA

BANDERA

Bbassella

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verd clar, amb una Y ondada blanca de braços de gruix 1/12 de l’alçària del drap, posada horitzontalment amb la bifurcació a una distància de l’asta de 5/12 de la llargària del mateix drap i amb els extrems bifurcats en els angles de la vora de l’asta; amb el castell groc de porta i finestres verd clar de l’escut, d’alçària 1/3 de la del drap i amplària 1/6 de la llargària del mateix drap, equidistant de les vores superior i inferior a 1/35 de l’asta; i amb els dos estanys heràldics de l’escut, cadascun faixat ondat de 3 peces blanques i 3 blaves i d’alçària i amplària 1/3 de l’alçària del drap, posats a 2/9 de la vora del vol, un a 1/24 de la vora superior i l’altre a 1/24 de la inferior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 27-FEB-2007
  • Data de publicació al DOGC: 20-MAR-2007
  • DOGC núm.: 4845
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd clar V- 360 No
Groc Y 109 No
Blanc W Blanc No
Blau B 280 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, una perla ondada d’argent acompanyada d’un castell obert d’or i de dues basses o entanys d’argent i d’atzur. Per timbre una corona de poble.

Data d’aprovació: 17-GEN-2006
Data de publicació en el DOGC: 09-FEB-2006
DOGC núm.: 4569

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Bassella

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Alt Urgell

Gentilici: de Bassella

Altres entitats territorials: