BÀSCARA

BANDERA

Bbascara

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, bicolor en barra, groga i blaufosc, amb dues barres juxtaposades, cadascuna de gruix 1/18 de la llargària del drap, vermella la de dalt i blanca la de baix, al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 14-ABR-2010
  • Data de publicació al DOGC: 3-MAI-2010
  • DOGC núm.: 5620
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Groc Y 109 No
Blau fosc B+ 282 No
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, un castell obert d’or, sostingut sobre un riu en forma de faixa ondada d’atzur rivetada d’argent i acompanyat al cap d’una mitra d’argent embellida i franjada d’or. Per timbre, una corona de baró i l’escut acoblat d’un bàcul de bisbe d’or posat en pal.

Data d’aprovació: 15-ABR-2009
Data de publicació en el DOGC: 06-MAI-2009
DOGC núm.: 5373

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Bàscara

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Alt Empordà

Gentilici: bascarenc/bascarenca

Altres entitats territorials: