ARGELAGUER

BANDERA

Bargelaguer

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb un pal verd fosc de gruix 13/54 de l’amplària del drap, al centre i dos altres pals grocs iguals, de gruix 5/54 juxtaposats a cada costat del central.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 18-FEB-2004
  • Data de publicació al DOGC: 15-MAR-2004
  • DOGC núm.: 4091
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Verd fosc V+ 364 No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, un ram d’argelaga de sinople florit d’or. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 25-NOV-1991
Data de publicació en el DOGC: 09-DES-1991
DOGC núm.: 1527

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Argelaguer

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Garrotxa

Gentilici: argelaguenc/argelaguemca

Altres entitats territorials: