ALMACELLES

BANDERA

Balmacelles

Descripció

Bandera apaïsada de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verd fosc, amb una faixa blanca, de gruix 7/38 de l’alçària del drap, situada a 6/19 de la vora inferior, i amb un pentadàctil de porpra, d’alçària 15/19 de la del drap i amplària 15/57 de la llargària del mateix drap, sobreposat a la faixa, i centrat, en relació a les vores superior i inferior, a 6/57 de la vora de l’asta.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 7-JUN-2005
  • Data de publicació al DOGC: 3-AGO-2005
  • DOGC núm.: 4440
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd fosc V+ 364 No
Blanc W Blanc No
Porpra P 253 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat truncat: al 1r. de sinople, la clamor d’Almacelles en forma de faixa d’argent ressaltada d’una mà contrapalmellada de porpra; i al 2n. d’or, 4 pals de gules. Per timbre una corona de vila.

Data d’aprovació: 16-GEN-2004
Data de publicació en el DOGC: 17-FEB-2004
DOGC núm.: 4072

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Almacelles

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segrià

Gentilici: almacellenc/almacellenca

Altres entitats territorials: