ALIÓ

BANDERA

Balio

Descripció

Bandera apaïsada de proporcions dos d’alt per tres de llarg, bicolor vertical blanca i groga, amb un mig vol de color blau clar d’altura 5/6 de la del drap i amplada 7/18 de la llargària del mateix drap, al centre de la primera meitat; i una creu de santa Tecla negra, de la mateixa altura i d’amplada 4/9 de la llargària del drap, al centre de la segona meitat.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 14-MAR-2002
  • Data de publicació al DOGC: 4-ABR-2002
  • DOGC núm.: 3608
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No
Blau clar B- 278 No
Negre N Negre No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat partit: 1r. d’argent, un mig vol d’atzur; 2n. d’or, d’una creu de tau o de Santa Tecla de sable. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 28-NOV-2000
Data de publicació en el DOGC: 27-DES-2000
DOGC núm.: 3292

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Alió

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Alt Camp

Gentilici: alionenc/alionenca

Altres entitats territorials: