L’ALDEA

BANDERA

Baldea

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb una torre blanca de porta i finestres obertes de 6/10 d’altura per 2/10 d’amplada, col·locada a 2/10 del pal i 1/10 del límit superior del drap. A la zona inferior, hi ha tres ones horitzontals, blava, blanca i verda. L’ona verda d’amplada 1/7, resulta trobar-se a una distància de 2/7 del límit inferior de la ban-dera, en els punts més baixos de les seves corbes; la blanca, de la mateixa mida que la verda, se’n situarà per sobre, i la blava, d’una amplada de 2/7 de la llargària de la bandera, per da-munt de totes dues.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 14-DES-1989
  • Data de publicació al DOGC: 12-GEN-1990
  • DOGC núm.: 1241
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No
Blau B 280 No
Verd V 362 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, un riu en forma de faixa ondada abaixada d’atzur ribetada d’argent acompanyada al cap d’una torre oberta d’argent acostada de 2 espigues d’arròs d’argent; la bordura d’argent carregada de 5 carxofes de sinople posades 2.2.1. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 21-MAR-1985
Data de publicació en el DOGC: 14-JUN-1985
DOGC núm.: 550

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: L’Aldea

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Baix Ebre

Gentilici: aldeà/aldeana

Altres entitats territorials: