ALCARRÀS

BANDERA

1532455685083625211743

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Carmí No
Blanc W Blanc No
Verd V No
Taronja O No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, una carrasca de sinople. Per timbre una corona de vila.

Data d’aprovació: 3-MAI-2007
Data de publicació en el DOGC: 7-JUN-2007
DOGC núm.: 4899

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Alcarràs

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segrià

Gentilici: carrassí/carrassina

Altres entitats territorials: