ALCANÓ

BANDERA

Balcano

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verd fosc, amb la colobrina groga de l’escut de gruix 1/4 de l’alçària del drap i llargària 15/24 de la del mateix drap, posada horitzontalment amb la boca al costat de l’asta, al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 7-MAR-2006
  • Data de publicació al DOGC: 23-MAR-06
  • DOGC núm.: 4599
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd fosc V+ 364 No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, una colobrina d’or. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 17-AGO-1993
Data de publicació en el DOGC: 27-AGO-1993
DOGC núm.: 1789

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Alcanó

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segrià

Gentilici: alcanonès/alcanonesa

Altres entitats territorials: