ALCANAR

BANDERA

Balcanar

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb les tres canyes arrencades de color verd fosc de l’escut, tot el conjunt d’alçària 21/28 de la del drap i amplària 8/21 de la llargària del mateix drap, posat equidistant de les vores superior i inferior i a 4/21 de la de l’asta; i amb un pal vermell de gruix 5/21 de la llargària del drap a la vora del vol, amb una creu de Malta blanca, d’amplària i alçària 3/14 de l’alçària del drap, al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 24-MAR-2014
  • Data de publicació al DOGC: 3-ABR-2014
  • DOGC núm.: 6596
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Verd fosc V+ 364 No
Vermell R 186 C No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, 3 canyes de sinople en faixa; el peu de gules amb una creu de Malta. Per timbre una corona de ciutat.

Data d’aprovació: 28-DES-2012
Data de publicació en el DOGC: 17-GEN-2013
DOGC núm.: 6295

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Alcanar

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Montsià

Gentilici: canareu/canareva

Altres entitats territorials: