ALBONS

BANDERA

Balbons

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda amb un pal central blanc de gruix 2/9 de la llargària del drap. Al centre de cada part de verda, una estrella de vuit puntes blanca, de diàmetre 1/3 de l’alçària del mateix drap.

Significat

El pal central blanc és la transformació de l’element central de l’escut, l’antic castell medieval del poble, les dues estrelles a banda i banda són un senyal tradicional del poble..

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 10-GEN-1995
  • Data de publicació al DOGC: 25-GEN-1995
  • DOGC núm.: 2002
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un castell obert d’argent, acostat de 2 estrelles de 8 puntes d’argent, una a cada costat, i sobremuntat d’una espasa d’argent guarnida d’or i d’una palma d’or passades en sautor, l’espasa en banda i per damunt de la palma en barra. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 30-OCT-1992
Data de publicació en el DOGC: 13-NOV-1992
DOGC núm.: 1669

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Albons

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Baix Empordà

Gentilici: albonenc/albonenca

Altres entitats territorials: