EL PRAT DE LLOBREGAT

BANDERA

Bpratdellobregat

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

COLORS FIAV PANTONE OFICIAL
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, una espasa d’argent guarnida d’or i una clau d’or amb la dent al cap i mirant cap endins passades en sautor. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 29-MAR-2001
Data de publicació en el DOGC: 23-ABR-2001
DOGC núm.: 3373

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: el Prat de Llobregat

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Baix Llobregat

Gentilici: pratenc/pratenca

Altres entitats territorials: