CERVERA

BANDERA

Bcervera

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, quarterada en aspa, amb els triangles superior i inferior vermells, cadascun amb el cérvol groc de l’escut d’alçària 1/3 de la del drap i amplària 2/9 de la llargària del mateix drap, centrats a cada un dels dos triangles; i els triangles dels costats, grocs, cadascun amb quatre pals vermells.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 14-MAI-2018
  • Data de publicació al DOGC: 18-MAI-2018
  • DOGC núm.: 7622
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat quarterat en sautor: 1r. i 4t. de gules, un cérvol d’or; 2n. I 3r. D’or, 4 pals de gules. Per timbre una corona de comte.

Data d’aprovació: 12-GEN-18
Data de publicació en el DOGC: 22-GEN-2018
DOGC núm.: 7540

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Cervera

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segarra

Gentilici: cerverí/cerverina

Altres entitats territorials: