moon

19 de gener de 2015

S’han d’inscriure les banderes municipals al Registre de Símbols de la Generalitat ?

El Registre de Símbols dels Ens Locals es va crear el ———-; tanmateix, uns quans municipis…….